• صبحانه کامل شامل چیست؟

  • آیا افراد مبتلاء به دیابت میتوانند روزه بگیرند؟

  • استیگما و چاقی

بهترین رژیم غذایی در جهان!

/ / رژیم, سلامتی, مقالات

✳️بهترین رژیم های غذایی سال ۲۰۱۸:

 

✅برترین رژیم های غذایی انتخاب شده توسط سیستم امتیاز دهی us news و world report برای سال ۲۰۱۸:

 

👈بهترین رژیم غذایی برای پیشگیری از بیماریهای قلبی: رژیم DASH.

 

✳️این رژیم غذایی در مجموع در بین تمام رژیم های غذایی بررسی شده بیشترین امتیاز را کسب نمود.

 

 

✳️بهترین رژیم غذایی برای کاهش وزن رژیم غذای “مراقب وزن ” (weghit watchers )یا “چراغ راهنما “میباشد.

 

✳️بهترین رژیم غذایی برای پیشگیری از دیابت و کنترل آن رژیم “مدیترانه‌ای” معرفی شده است.

بالا