چرا ما چاق می شویم

علل چاقی   ✅با ده عامل اصلی چاقی و اضافه وزن آشنا شوید؟   1⃣ژنتیک:   ✳️ژنهای ایجاد کننده چاقی نقش بسیار بزرگی در تجمع چربی و چاقی در بدن بازی میکنند.   ✳️این ژنها بدلیل تکاملی فعال شده اند‌ تا قبل از دنیای ماشینی و صنعتی ،این ژنها نقش ذخیره سازی چربی داشته و … ادامه خواندن چرا ما چاق می شویم